Projekt

BI0N II – EU SAMVERKAN – OPEN STUDIO

Open Studio Färgfabriken

Från maj- till slutet av juni flyttar vi in i Färgfabrikens Open studio. Vi sammanfattar lärdomar från nätverket Bi0n och fyller studio rummen med innehåll producerat sedan starten 2016. Vi startar och bjuder in till samtal om hållbart byggande, materialutveckling, framtidsvisioner för ett mer resurseffektivt byggande och med mer inkluderande byggprocesser.

2022 Del finansieras av Erasmus Learn+ Samarbete med Färgfabriken www.bi0n.eu

BI0N II – EU SAMVERKAN – KONFERENS

Down to Earth

AES står värd och anordnar slutkonferensen “Down to Earth” på Färgfabriken. Vi sammanfattade 6 år av cirkulärt byggande med våra internationella partners. Evenemanget fokuserade på innovativa lösningar, praktiska erfarenheter, cirkulärt byggande och hur man bygger starka samskapande organisationer. 

Dagen ägnades åt att diskutera olika prototyper, materialexpertis, byggda resultat och vetenskaplig forskning som utvecklas inom biologiska och låg påverkande byggmaterial och tekniker.

2019-2022 Del finansieras av Erasmus Learn+ och ARQ. Samarbete med TIP www.bi0n.eu

BI0N II – WORKSHOP – UTBYTE

Design and Build with Prefab Rammed Earth

AES medverkade i våra partners Architettura a kilometro zero workshop i jordhus bygge. Under workshopen byggdes ett utomhus kök som kompletterar och möjliggör för fler funktioner på plats. Arbetet är del av EU samarbetet, och en del av Bi0n I.

2021 Finansieras av Erasmus Learn+ www.bi0n.eu

BI0N II – RAPPORT UPPFÖLJNING

Uppföljning av kubbhuset från 2017

Vi gör ett återbesök till kubbhuset från 2017, och utvärderar vår experiment byggnad. Byggnaden är väl omhändertagen av odlarna på plats och används i den dagliga verksamheten. Rapporten innefattar en utvärdering av teknik och arkitektur, platsskapande funktion, testbädd och byggnationen som ett lärande.

2020 Finansieras av Erasmus Learn+ Samarbete med TIP www.bi0n.eu

BI0N II – EU SAMVERKAN

Placemaking

I samverkansprojektet med våra europiska partners fokuserar vi denna gång på “platsskapande” eller “placemaking“. Vi analyserar tidigare projekt från Bi0n I, och exemplifierar de användardrivna processer som testats. AES håller i kunskapsbyggandet och utvecklar processen för hur lokal utveckling kan bli mer inkluderande, och hur vi inom Bi0n nätverket kan applicera metoderna.

2019-2022 Finansieras av Erasmus Learn+ Samarbete med TIP www.bi0n.eu

FÖRSTUDIE

Moturiki – Building Resilience Development Plan

AES utförde en förstudie med fokus på hållbar planering för ön Moturiki i Fiji. Vi planerade ett projektupplägg med den lokala gruppen YMST och Matakavou, där öns resurser och kunskaper bättre kan systematiseras och utvecklas till ett inhemskt planeringssytem som kan drivas på ön av befolkningen. En strategi för hur öns utmaningar kan fortsätta lösas av befolkningen, och att stöd utifrån ska docka inhemsk struktur.

2019-2020 Finansieras av Forumsyd Samarbete med Matakavou, YMST, USP.

BI0N I – WORKSHOP – UTBYTE

Design and Build with Rammed Earth

AES medverkade i våra partners Dehesa Tierra workshop där ett nytt paviljong bibliotek uppförs med tekniken stampad jordhus (rammed earth). Arbetet är del av EU samarbetet, och en del av Bi0n I.

2018 Finansieras av Erasmus Learn+ www.bi0n.eu.

BI0N I – WORKSHOP- UTBYTE

Design and Build with Cane

AES medverkade i våra partners Canya Viva i en bygg workshop i materialet cane, en typ av vass. En utomhus paviljong uppfördes. Arbetet är del av EU samarbetet, och en del av Bi0n I.

2018 Finansieras av Erasmus Learn+ www.bi0n.eu.

BI0N I – WORKSHOP

Design and Build with Cordwood

En 4 veckors workshop där vi byggde en butik till Eko-Odlarna i Östertälje. Syftet var att utforska byggtekniken kubbhus, samtidigt som vi vill förbättra verksamheten med en butik som också signalerar platsens budskap om ekologisk odling och resurstänk. Materialet till bygget var återvunnet trä, återbruk av fönster samt utvunnet material från platsen. Ett riktigt klimatsmart bygge.

Arbetet är del av EU samarbetet, och en del av Bi0n I. AES ansvarade för projektet.

2015-2018 Finansieras av Erasmus Learn+ Samarbete med TIP www.bi0n.eu.

BI0N I – WORKSHOP – UTBYTE

Design and Build with Wattle-and-Daub and Light Earth

AES medverkade i våra partners Architettura a kilometro zero workshop. En övergiven betongstruktur får en ny funktion genom en tillbyggnad med lerklädda element. Arbetet är del av EU samarbetet, och en del av Bi0n I.

2017 Finansieras av Erasmus Learn+ www.bi0n.eu.

BI0N I – WORKSHOP – UTBYTE

Design and Build with Compressed Earth Blocks

AES medverkade i våra partners Oficinas do Convento workshop där ett nytt konstnärsresidens uppfördes i CEB. Arbetet är del av EU samarbetet, och en del av Bi0n I.

2017 Finansieras av Erasmus Learn+ www.bi0n.eu.

STUDIE

The Production of Place

Studie av arkitektur och kultur från ön Moturiki, i Lomaiviti-gruppen i östra Fiji. Studien bygger på ett flerårigt arbetet av arkitekt Anna Sundman som bott på ön och arbetat i flertalet utvecklingsprojekt med lokalbefolkningen. Studien väver samman upplevelser på plats, arkitektur och vardagsliv.

2019 Building resilience in the Fiji Islands. Samarbete med TIP och Sakiasi Karavanua. Förord av Professor Scott Heyes. Del finansierats av konstakademien. Arbetet bygger på fältstudier från 2008-2011

HANDBOK

En handbok i Kubbhus bygge

Handboken om kubbhus bygger på erfarenheterna från experiment bygget för Eko-Odlarna. Vi berättar om hur vi testat ut leran, mixat lerbruket och utvecklat designen på plats. Publikationen kan läsas och laddas ned som pdf.

INSAMLING

Stronger than Winston

Insamling till ön Moturiki efter att cyklonen Winston drabbat ön. 75% av byggnaderna var förstörda, och stora delar av befolkningen hade fått hem och grödor totalförstörda. AES samlade ihop finansiering som bidrog till uppbyggnad genom inköp av verktyg, material samt direkt stöd till nödställda familjer.

2015 Insamling till ön Moturiki

SYSTEMPERSPEKTIV

Resiliens mapping

En mapping av ön Moturiki, Fiji kontext och resurser. Arbetet utfördes tillsammans med lokalbefolkningen och bygger på öns inhemska kunskaper, praktiker och resurser. Arbetet ställdes ut på University of South Pacific som ett exempel på hur inhemsk kunskap kan vara nyckeln till ett framtida hållbart byggande.

2015 Samarbete med professor Joeli Veitayaki, University of the South pacific, Fiji

COMMUNITY BUILDING

Demonstration center for Gau

Programskiss för nytt demonstrations center för ön Gau, Fiji. Byggnaden är tänkt att visa upp nya hållbara lösningar och praktiker på landsbyggden. Byggnaden är en del av ett lokalt resiliens intiativ om hållbara utvecklingsprocesser och praktiker.

2015 Samarbete med professor Joeli Veitayaki, University of the South pacific, Fiji

NETWORK, UTSTÄLLNING

Design Week Helsingfors

Arbetet från “South of North” ställs ut på Design week i Helsingfors 2014. AES jobbade med att tematisera och sätta ihop det samlade arbetet till utställningen. En tillfällig paviljong uppfördes som en del av utställningen.

2014 South of North

Fotograf: Anna Autio

NETWORK

South of North

Ett samarbete mellan 12 nordiska organisationer inom fältet arkitektur för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Sammanlänkande för alla parter är ett utforskande arbetssätt och innovativt byggande för att möta samhällsbehov med sin arkitektur.

2013-2015 South of North

NÖDVÄNDIGHETENS ARKITEKTUR

The Big Necessity

Projektet “The Big Necessity” vann ett hedersomnämnade och ställs nu ut på Virserums konstmuseum 5 maj – 8 december tillsammans med alla bidrag inom “Nödvändighetens arkitektur”.

2013 Hedersomnämnande, Nödvändighetens arkitektur, Virserums konsthall

COMPOSTING TOILET

Niubasaga Nimataka

Nya innovativa kompost toaletter som passar off-grid för ösamhällen. Projektet har utvecklats i samverkan med lokalsamhället, och syftar till att hitta nya innovativa lösningar baserade på lokala metoder och tillgängliga resurser.

2009-2011. National winner Energy Globe Awards 2010. Finansiering från Yves Rocher Foundation, MFS, privata donationer.

STRATEGI & PLANERING

Beyond Development

Arbetet syftar till att stärka lokala intiativ och inhemskt lederskap. Resurser, kunskaper identifieras och synliggörs i tryckt material. Off-grid och självbyggeri lösningar identifieras. Arbetet resulterade bland annat i en rehabilitering av eroderad kust, där mangrove träd planteras som skydd för kust erosion.

2011. Moturiki, Fiji

COMMUNITY CENTER

Between-ness

Ett nytt Vale ni soqo “folketshus” för byn Niubasaga i Fiji. Byggnaden planeras för att uppföras av de lokala snickare då strukturen är planerad efter öns material och traditionella byggnadstekniker. Programmet är en sammansättning av delvis nya funktioner, som ett resurscenter och ett gemensamt kök, allt under ett samlat tak.

2010. Nytt “folketshus” för byn Niubasaga, Fiji

STRATEGI

Uoleva Eco-Resort

Utveckling av eko-turism i på atoll ön Uoleva i ögruppen Ha’apai, Tonga. Arbete fokuserade på off-grid lösningar med minimal inverkan på korallrev och den känsliga atoll-ekologin.

2013. Uoleva Eco-Resort, Ha’apai Tonga

STRATEGI

Caqalai- A vision of an Eco-Resort

En utvecklingsstrategi för atollön Caqalai i Fiji. Arbetet innefattade nya sanitetsystem, återvinning och reducering av avfall, uppbyggnad av lokal matproduktion.

2009 Finansiering från Yves Rocher

Advertisement
%d bloggers like this: