Vi är en idédriven organisation inom arkitektur och planering


Architectural Environmental Strategies (AES) är en ideell organisation som arbetar inom området arkitektur, planering och hållbar utveckling, som inrättades 2009 i Stockholm. Vi driver är allt från tvärvetenskapligt akademisk arbete genom studier inom området, till praktisk handling som att planera och bygga hållbara samhällen.