Om oss

Architectural Environmental Strategies (AES) är en ideell organisation som arbetar inom området arkitektur, planering och hållbar utveckling. AES grundades 2009 i Stockholm. De projekt vi bedriver är allt från tvärvetenskapligt akademisk arbete genom studier inom området, till praktisk handling som att planera och bygga hållbara samhällen.

Vi strävar efter att utforma hållbara lösningar tillsammans med lokala grupper, anpassade till deras sociala, ekonomiska och miljömässiga kontext. Våra metoder och design kännetecknas av ett intresse för lokalsamhället och ett gestaltande därefter.

 

Vår styrelse

Vi drivs av våra medlemmars arbete och ideella insatser. Våra medlemmar är arkitekter och planerare verksamma  inom fältet arkitektur och samhällsplanering.

Styrelse 2021: Linn Stendahl, Antonia Myleus, Aaron Nyrén, Anna Sundman and André Klaassen.

Styrelse 2020: Linn Stendahl, Antonia Myleus, Charlotte Stuveback, Aaron Nyrén, Anna Sundman and André Klaassen.

Styrelse 2019: Aaron Nyrén, Anna Sundman and André Klaassen.

Styrelse 2018: Aaron Nyrén, Anna Sundman and André Klaassen

Styrelse 2017: Aaron Nyrén, Anna Sundman, Sergio Barba Sanz, Anna Bengtsson

Styrelse 2016: Aaron Nyrén, Anna Sundman, Sergio Barba Sanz, Anna Bengtsson


Mission Statement

AES is an idea-driven organisation working in the field of sustainable architecture and planning. Our work shows an architecture and planning that grows out of the local social and environmental context. By incorporating local knowledge and materials in our work, we strive to produce design and planning solutions that have a positive effect on the environment and on people’s everyday lives – reinforcing positive and sustainable relationships between people, and their local environment.

AES is an idea-driven organisation working within the field of architecture, planning and sustainable development, established 2009 in Stockholm. The projects we engage in range from interdisciplinary academic work through studies in the field, to practical action such as constructing sustainable buildings in communities.

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: