Alla BIØN guides finns nu tillgängliga!

Nu finns alla guider tillgängliga för läsning, nedladdning och delning! Använder du guiden till ett projekt, ta gärna kontakt och berätta!

Advertisements

Design and Build with 0km, Local and Recycled Materials

Nu finns Design and Build with 0km, Local and Recycled Materials att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av våra partners ARCò – architettura e cooperazione

Design and Build with Rammed Earth

Nu finns Design and Build with Rammed Earth att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av våra partners Dehesa Tierra

Design and Build with Cane

Nu finns Design and Build with Cane att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av våra partners Canya Viva

Design and Build with Cordwood

Nu finns Design and Build with Cordwood att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av oss på AES tillsammans med Eko-Odlarna i Telje. 

Design and Build with Wattle-and-Daub and Light Earth

Nu finns Design and Build with Wattle-and-Daub and Light Earth att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av våra partners AK0 – architettura a kilometro zero

Design and Build with Compressed Earth Blocks

Nu finns Design and Build with Compressed Earth Blocks att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av våra partners Oficinas do Convento.

Self Building in the Social Field

Nu finns Self Building in the Social Field att läsa och ladda ned. Materialet är skapat genom samverkans projektet BI0N, och materialet är skapat av våra partners HE2B.