Utställning och presentationer av BI0N

28 augusti, utställning och presentation av vårt 3 åriga samarbete BI0N, Building Impact Zero Network där vi utforskat lokala byggtekniker och co-creation practices inom arkitektur och samhällsbyggandet.

Utställningen gav oss också en möjlighet att göra en insamling till vårt nästa projekt: En Resilient Development Plan för ögruppen Moturiki i Fiji. Vårt arbete kommer vara ett fortsättningsprojekt där vi har ombetts att kartlägga situationen för lokalbefolkningen, hur de ökade klimatförändringarna påverkar vardagslivet, och befolkningens visioner och behov ser ut. Vi kommer sätta samman ett underlag som kan underlätta för byborna att själva styra sin utveckling och möjliggöra att kunna fatta svåra planerings beslut inför framtiden.

Advertisement
%d bloggers like this: