Alla BIØN guides finns nu tillgängliga!

Nu finns alla guider tillgängliga för läsning, nedladdning och delning! Använder du guiden till ett projekt, ta gärna kontakt och berätta!

GIF-bild-735CF60EB07C-1

#Ø A HANDBOOK GUIDE FOR HANDS-ON LEARNING FROM THE BUILDING IMPACT ZERO NETWORK

#1 DESIGN AND BUILD WITH COMPRESSED EARTH BLOCKS

#2 DESIGN AND BUILD WITH WATTLE-AND-DAUB AND LIGHT STRAW

#3 DESIGN AND BUILD WITH CORDWOOD

#4 DESIGN AND BUILD WITH CANE

#5 DESIGN AND BUILD WITH RAMMED EARTH

#6 DESIGN AND BUILD WITH LOCAL AND RECYCLED MATERIALS

#7 SELF BUILDING IN THE SOCIAL FIELD

Mer information om projektet finns på BI0N

#bi0n #socialtbyggande #lågenergihus #ekologiskahus #medborgardrivenutveckling #miljöbyggnad #AES

Advertisement
%d bloggers like this: