Alla BIØN guides finns nu tillgängliga!

Alla BIØN guides finns nu tillgängliga!

Nu finns alla guider tillgängliga för läsning, nedladdning och delning! Använder du guiden till ett projekt, ta gärna kontakt och berätta!

GIF-bild-735CF60EB07C-1

#Ø A HANDBOOK GUIDE FOR HANDS-ON LEARNING FROM THE BUILDING IMPACT ZERO NETWORK

#1 DESIGN AND BUILD WITH COMPRESSED EARTH BLOCKS

#2 DESIGN AND BUILD WITH WATTLE-AND-DAUB AND LIGHT STRAW

#3 DESIGN AND BUILD WITH CORDWOOD

#4 DESIGN AND BUILD WITH CANE

#5 DESIGN AND BUILD WITH RAMMED EARTH

#6 DESIGN AND BUILD WITH LOCAL AND RECYCLED MATERIALS

#7 SELF BUILDING IN THE SOCIAL FIELD

Mer information om projektet finns på BI0N

#bi0n #socialtbyggande #lågenergihus #ekologiskahus #medborgardrivenutveckling #miljöbyggnad #AES

%d bloggers like this: