Eco-farmers in Telje – Our new partners

We have been searching for a partner for our proposed workshop in the BI0N network, and we can now proudly introduce the collaboration with Eko-odlarna i Telje (Eco-farmers in Telje). Eco-farmers in Telje is a social enterprise that grows organic vegetables and supplies the municipality’s operations with organic vegetables. A great partner to work with as they have leased land from the municipality for 10 years, and now need to establish themselves on the site. With their great ambition and motives, we hope AES can contribute with some new ideas to their future development.

screen-shot-2016-12-29-at-23-35-37ekoodlarna-november-12 ekoodlarna-november-14 ekoodlarna-november-18 ekoodlarna-november-34

Eko-odlarna i Telje  – ett socialt företag

Eko-odlarna i Telje är ett socialt företag som odlar ekologiska grönsaker och förser kommunens verksamheter med grönsaker. Företaget har 3 delägare, Jamil, Ali och Mumtas, och drivs med en social inrikting för att hjälpa personer som under lång tid varit beroende av försörjningsstöd, som långtidssjukskrivna eller arbetslösa, och i behov av träning i svenska språket.

Eko-odlarna i Telje utsågs även till årets kooperativ 2016, läs mer här.

Advertisement
%d bloggers like this: